Elektronik iletişim ve Kişisel Veri Onayı

Elektronik iletişim ve Kişisel Veri Onayı

“METATECHTR” ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile “METATECHTR” marka ortakları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, tarafıma “METATECHTR” hizmetleri, kampanyaları, promosyonları, anketleri yeni ürün ve hizmetleri konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler ile tebrik ve kutlama mesajı içerikli ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. Vermiş olduğum bu izin/onay “METATECHTR” tarafından tarafıma sağlanan araçlarla kaldırılana kadar yürürlükte kalacaktır.

 

“METATECHTR” web sitesi ana sayfasında yayınlamakta olan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metnini incelemiş olarak; “METATECHTR” ile paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, doğum tarihi vd) toplanmasına, “METATECHTR” sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.